घरमै बसेर पढ्न मिल्ने खुला बिश्वबिद्यालयमा भर्ना खुल्यो

  Deadline : May 14 2019      0  comment

घरमै बसेर पढ्न मिल्ने नेपाल खुला बिश्वबिद्धालयले स्नातकोत्तर तहका विभिन्न बिषयमा भर्ना आबेदन आव्हान गरेको छ ।

भर्ना हुन चाहाने विद्यार्थीले तल उल्लेखित मितिसम्ममा www.nou.edu.np मा अनलाइन आवेदन फारम भरी बुझाउनुपर्ने छ ।

प्रबेश परीक्षा मिति: २०७६ साल जेष्ठ ११ गते

परीक्षा केन्द्र: इटहरी, सुर्खेत, ललितपुर, पोखरा, धनगढी

बिस्तृत जानकारी तल दिइएको छ ।

खुला बिश्वबिद्धालयको बारेमा बिस्तृत जानकारी

Do you like this article?