खरिदार तहको नतिजा प्रकाशित (नतिजा सहित)

3 years  ago No Comment

लोकसेवा आयोगले सबै जिल्लाको खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक गरेको छ ।

आयोगले  जेष्ठ महिनामा संचालित खरिदार तहको  प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्बजनिक गरेको हो ।

नतिजा लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट www.psc.gov.np मा हेर्न सकिन्छ ।

 

Do you like this article?