नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

2 years  ago No Comment

नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि लोक सेवा आयोगले लिएको प्रशासन सेवातर्फको सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । साथै लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुलाई अन्तरर्वार्ताको लागि समेत बोलाइएको छ । आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजा तथा अन्तरर्वार्ताको तालिका तलको सूचनामा हेर्नुहोस् ।

नियमित रुपमा ताजा शैक्षिक समाचार प्राप्त गर्न हाम्रो “मोबाइल एप” डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Do you like this article?