काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लिखित परीक्षाको मिति सार्वजनिक

9 months  ago No Comment

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरु सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

प्राधिकरणमा रिक्त रहेका विभिन्न पदहरुमा लोक सेवा आयोगले लिने खुला/समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

प्रकाशित सूचनामा विभिन्न पद तथा समूहहरुको लिखित परीक्षाको मिति तथा समय निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरीएको छ । आयोगका अनुसार परीक्षा केन्द्र भने पछि तोकिने भएको छ ।

परीक्षामा सहभगीता जनाउने उम्मेदवारहरुले उत्तरपुस्तिकामा कालो मसी भएको डटपेन तथा कलम मात्रै प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ । त्यस्तै परीक्षा भवनमा मोबाइल तथा फोन निषेध गरीएको सूचनामा उल्लेख गरीएको छ ।

प्रवेशपत्र विना कुनै पनि उम्मेदवारलाई परीक्षामा सम्मिलित नगराइने हुँदा प्रवेशपत्र अनिवार्यरुपमा साथमा लिई परीक्षा संचालन हुनुभन्दा कम्तीमा १ घण्टा अगाडि नै परीक्षा भवनमा परीक्षार्थीले आईसक्नु पर्ने सूचनामा उल्लेख गरीएको छ ।

परीक्षा सञ्चालन हुने दिन अप्रत्यासित विदा पर्न गएमा पनि आयोगले पूर्व सूचना विना निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित नगर्ने जनाएको छ ।

लिखित परीक्षाको मिति तथा समय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्नुहोस् ।

नियमित रुपमा ताजा शैक्षिक समाचार प्राप्त गर्न हाम्रो “मोबाइल एप” डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Do you like this article?