नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

9 months  ago No Comment

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल सार्वजनिक भएको छ । प्राधिकरणमा रिक्त रहेका पदहरुमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुलाई अन्तरर्वार्ताको लागि छनोट गरीएको छ ।

अन्तर्वार्तामा सहभागि हुँदा उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र, अनुभवका प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका सक्कलै प्रमाणपत्रहरु साथमा ल्याएर अन्तर्वार्तामा सहभागि हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरीएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय काठमाडौं स्थित पदपूर्ति विभागमा अन्तर्वार्ताको लागि उम्मेदवारले तोकिएको समय भन्दा १ घण्टा अगाडि नै पुग्नुपर्ने बताइएको छ ।

नतिजा सहित अन्तर्वार्ता सम्बन्धी जानकारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्नुहोस् ।

नियमित रुपमा ताजा शैक्षिक समाचार प्राप्त गर्न हाम्रो “मोबाइल एप” डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Do you like this article?