अन्तर्वार्ता परीक्षासम्बन्धी गोरखापत्र संस्थानको सूचना

9 months  ago No Comment

गोरखापत्र संस्थानले अन्तर्वार्ता परीक्षासम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ । संस्थानले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दै अन्तर्वार्ताको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

लिखित परीक्षामा उतीर्ण भएका उम्मेदवारको लागि अब प्रयोगात्मक, सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन गरीने भएको छ । छनोट भएका उम्मेदवारहरुले गोरखापत्र संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौंमा अन्तर्वार्ताको लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने भएको छ ।

संस्थानले अन्तर्वार्ताको लागि फरक-फरक पदको लागि फरक-परक समय तालिका प्रकाशित गरेको छ । उम्मेदवारले अन्तर्वार्तामा दिन आउँदा पासपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो पनि ल्याउनु पर्ने संस्थानले जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रमाणपत्रको सक्कलसहित नक्कल एक/एक प्रति र प्रवेशपत्र सहित तोकिएको समय भन्दा एक घण्टा अगावै उपस्थित हुनुपर्ने भएको छ । अन्तर्वार्ताको दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएपनि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको छ ।

यसैबिच, प्रायोगात्मक तथा सीप परीक्षण परीक्षामा उपस्थित नहुने उम्मेदवारहरुलार्य अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नदिने संस्थानले जनाएको छ ।

परीक्षाको समय तालिका तथा अन्य थप विवरण र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँने उम्मेदवारहरुको नामवली गोरखापत्र संस्थानले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्नुहोस् ।

Do you like this article?