खाद्य संस्थानको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक

2 years  ago No Comment

नेपाल खाद्य संस्थानको पदपूर्ति समितिले आन्तरिक तथा खुला/समावेशी लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ ।

संस्थानको रिक्त रहेको दरबन्दीहरुमध्ये आन्तरिक तथा खुला/समावेशी प्रतियोगिताद्धारा पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगले लिएको विभिन्न विज्ञापन तथा पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरीएको हो ।

लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको लागि अन्तर्वार्ताको लागि पनि परीक्षा तालिका सर्वाजनिक गरीएको छ ।

लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ताको तालिका नेपाल खाद्य संस्थानको पदपूर्ति समितिले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्न सकिने छ ।

Do you like this article?