निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

2 years  ago No Comment

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।

कोषमा रिक्त रहेको प्रशासन र प्राविधिक सेवा तर्फको विभिन्न पदहरुमा लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षाको विभिन्न विज्ञापनमा सम्मिलित उम्मेदवारहरुबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको नतिजा सार्वजनिक गर्दै प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ताको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरीएको छ ।

फरक फरक पद तथा तहको अन्तर्वार्ताको लागि समय फरक फरक मिति तय गरेको छ । नतिजा सहित अन्तर्वार्ताको तालिका कोषले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्न सकिने छ ।

Do you like this article?