नेपाल बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित

2 years  ago No Comment

नेपाल बैंक लिमिटेडका लागि विभिन्न विज्ञापन, तह एवं पदका लागि लोक सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको लागि अन्तर्वार्ताको तालिका पनि सार्वजनिक गरीएको छ ।
अन्तर्वार्ता बैंकको प्रधानकार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौंमा हुने भएको छ । अन्तर्वार्तामा सहभागीहुने परीक्षार्थीहरुले पासपोर्ट साइजको एक प्रति फोटो, प्रवेशपत्र, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका सक्कल प्रमाणपत्र तथा समावेशी समूहमा सफल भएका उम्मेदवारहरुले समावेशी समूह प्रमाणित हुने सक्कल कागजात साथमा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।
लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरु र अन्तर्वार्ताको समय तालिका बैंकले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्न सकिने छ ।

Do you like this article?