नेपाल बैंकको लिखित परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित

12 months  ago No Comment

नेपाल बैंक लिमिटेडका लागि विभिन्न विज्ञापन, तह एवं पदका लागि लोक सेवा आयोगले लिएको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको लागि अन्तर्वार्ताको तालिका पनि सार्वजनिक गरीएको छ ।
अन्तर्वार्ता बैंकको प्रधानकार्यालय, धर्मपथ, काठमाडौंमा हुने भएको छ । अन्तर्वार्तामा सहभागीहुने परीक्षार्थीहरुले पासपोर्ट साइजको एक प्रति फोटो, प्रवेशपत्र, नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका सक्कल प्रमाणपत्र तथा समावेशी समूहमा सफल भएका उम्मेदवारहरुले समावेशी समूह प्रमाणित हुने सक्कल कागजात साथमा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।
लिखित परीक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरु र अन्तर्वार्ताको समय तालिका बैंकले प्रकाशित गरेको तलको सूचनामा हेर्न सकिने छ ।

Do you like this article?