Vacancy Announcement for News Writer at Merostudy.com

Deadline : May 31 2019    0  comment

हामीले नेपालकै उत्कृष्ट शैक्षिक वेबसाइट Merostudy.com को लागि नेपालीमा समाचार अपडेट गर्न सक्ने उत्कृष्ट व्यक्ति खोजेका हौँ ।

यदि तपाई हामीसंग काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने आफ्नो बारेमा परिचय सहित तपाइँले कुनै बिषयमा तयार पारेको समाचार/लेखको नमुना studymero@gmail.com मा पठाउनुहोला ।

  • काम गर्नुपर्ने न्युनतम समय: ३ घण्टा
  • समय: बिहानी सत्र (७ बजे देखि १० बजे सम्म)
  • तलब आपसी समझदारीको  आधारमा तोकिने छ ।

गर्नुपर्ने काम:

नेपालका शैक्षिक गतिविधिलाई वेबसाइटमा अपडेट गर्ने ।

हाम्रो बारेमा:

Merostudy.com एजाइल एजुकेशन प्रालिद्वारा संचालन गरिएको बिसुद्द नेपाली शैक्षिक वेबसाइट हो । हामी पूर्णतया रुपमा वेबसाइट र मोबाइल एप मार्फत नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा हुने सबै गतिबिधिबारे सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने गछौं ।

Do you like this article?